skip to Main Content

Over ons

KBO Limburg is een door de Provincie Limburg erkende en gesubsidieerde Maatschappelijke Organisatie. Dat betekent dat ons beleid het beleid van de provincie moet versterken. Daarnaast is het onze taak alle senioren in Limburg een podium en een gezicht geven. Als zelfstandige vereniging is KBO Limburg aangesloten bij de KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland. KBO Limburg Is een vrijwilligersorganisatie. Bijna 3000 vrijwilligers zijn vrijwel dagelijks actief met het organiseren van activiteiten en het opkomen voor de belangen van senioren op lokaal en regionaal niveau. Dat doen ze hoofdzakelijk vanuit onze afdelingen, onmiskenbaar het hart en de kracht van de KBO.

Missie
De senior van nu is een volwaardig en gerespecteerd lid van onze samenleving.

Visie
Samen werken aan een samenleving, waarin alle generaties even belangrijk zijn, elkaar respecteren en oog hebben voor elkaar.

Interessante publicaties:

Jaarrekening 2018 KBO Limburg def

KBO Limburg Jaarverslag 2018 DIGITAAL

https://issuu.com/romeodeltamedia/docs/kbo-pcob_limburg_ed_2

Senioren Limburg Nr 01 definitief

folder educatie kbo_april2018

Voorzitter Marcel Ballas aan het woord

Afgelopen jaren is er vaak en veel gesproken over de toekomst van de KBO. Rode draad: hoe kunnen we de KBO hernieuwd op de kaart zetten? Voorzitter Marcel Ballas laat er geen twijfel over bestaan: ‘de KBO moet meer en beter in beeld. Hij bedacht ook de slogan in het nieuwe logo: KBO sterk in Limburg. ‘Daarmee zeggen we niets teveel. We zitten hier vertakt in bijna alle steden en dorpen en hebben een stevige positie bij provincie en gemeenten. Terecht, want wij vertegenwoordigen alleen al qua leden 35.000 senioren in Limburg en we staan voor alle senioren en dat zijn er in Limburg heel veel!’

Deze nieuwe website is een mooi begin. Wat kunnen senioren nog meer verwachten?
‘Stevig investeren in scholing en deskundigheid, met name aan de basis, bij de afdelingen dus. Meer inhoudelijke activiteiten aanbieden, aansprekende projecten opzetten, waar de jonge senior graag mee in wil stappen. We gaan ook onderzoek doen naar de behoeften van jonge senioren, want dat hebben we onvoldoende in beeld.’ Kan de KBO in de tussentijd al wat betekenen voor de jonge senior? ‘Zeker, de nieuwe website is meer op hen afgestemd, maar we gaan ook kijken of we een flexibel lidmaatschap aan kunnen bieden. Bijvoorbeeld voor een bepaald project. En als dat dan bevalt, dan trekken we die jonge senior wel over de streep om echt lid te worden van de KBO.’

Back To Top